Nice to meet you

Mijn naam is Marlies van Eck. Ik werk met veel plezier op het gebied van informatietechnologie / artificiële intelligentie en het recht. Het is mijn overtuiging dat er mooie en verantwoorde toepassingen mogelijk zijn als kennis van beide terreinen wordt samengebracht. Ik lever daaraan graag een bijdrage!

Voor goed bestuur van technologie

My name is Marlies van Eck. I love working in the area where IT / AI and law meet each other. I am convinced that by combining knowledge of both fields, powerful and responsible improvements can be made for society. I’d be happy to participate in these kind of projects!

For good government of technology